Vanhempien tuki- ja ohjauskäyntipalvelut

Tukikäynnit ja vanhempainohjaus on tarkoitettu auttamaan vanhempia lapsen ja nuoren psyykkiseen sairauteen, kehitykselliseen häiriöön, kasvatukseen tai käyttäytymiseen sekä vanhempana toimimiseen liittyvissä asioissa. Vanhempainohjauksen tarkoituksena on lisätä vanhemmille ymmärrystä heidän oman lapsensa käyttäytymisestä ja ongelmista. Vanhempain tuki- ja ohjauskäynnit ovat usein osa lapsen ja nuoren omaa psykoterapiaa. Vanhempia autetaan vahvistamaan suhdetta lapseen sekä löytämään keinoja lapsen tarpeita vastaavaan huolenpitoon ja kasvatukseen. Käyntien tarkoitus on myös tukea vanhempia omassa jaksamisessaan.

Terapiakäyntien kesto voi vaihdella yhdestä kerrasta useampaan vuoteen. Terapia toteutetaan aina lapsen tai nuoren hoitosuunnitelman mukaisesti ja suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaiseksi yhdessä hänen ja lähettävän tahon kanssa.

Terapiakäynnit voivat rahoittaa esimerkiksi perus-, erikoissairaanhoito-, sosiaalitoimi, Kela, vakuutusyhtiö tai asiakas itse.

Tuki- ja ohjauskäyntitapaamisen hinta

45 min/ 65 euroa

90 min / 115 euroa

Maksusitoumuksella tai palvelusetelillä palveluihin tulevalla lapsipotilaalla ei ole omavastuu osuutta, koska lähettävä ja maksava taho vastaa kaikista lapsipotilaiden kustannuksista.

Hinnat ovat aina ilman ALV:ia, koska terveyspalveluiden ALV on 0%. Mahdollisista matkakorvauksista sovitaan erikseen. Hinnat ovat samat myös iltaisin ja viikonloppuisin.