Yrityksestämme

Olemme 100 % perheyritys. Nykyisellä aputoiminimellä, Psykoterapia- ja työnohjauspalvelu Toni Mäkelä yrittäjyys perheessä alkoi v. 2003. Primaari Oy perustettiin v. 2016, jolloin toimintamme laajentui psykologipalveluilla.

Olemme työskennelleet vuodesta 1989 lähtien hoito-, esimies- ja asiantuntijatehtävissä psykiatrian, kehitysvammahuollon, perheneuvolapalveluiden, koulupsykologian sekä lastensuojelun että kolmannen sektorin tehtävissä.

Marika valmistui sairaanhoitajaksi v. 1999 (sairaanhoitaja, psykiatrinen hoitotyö) Hämeenlinnan terveydenhuolto-oppilaitoksesta ja psykologian maisteriksi, laillistetuksi psykologiksi v. 2009 Tampereen yliopistosta. Pidempikestoisia täydennyskoulutuksia ovat perhe- ja verkostotyön koulutus (vv. 2002–2003) koulupsykologien täydennyskoulutus (vv. 2011–2012) sekä perheasioiden sovittelun erityisosaaja koulutus (vv. 2014–2015).

Toni valmistui kehitysvammaistenhoitajaksi v. 1994. Täydennyskoulutuksessa hän kouluttautui psykoterapeutiksi (Valvira/KELA, v. 2004), 4-vuotinen erityistason perheterapiakoulutus (ET), 2-vuotinen työnohjaajakoulutus (STOry, v. 2006), paripsykoterapiakoulutus koulutetuille perheterapeuteille (v. 2012), 2-vuotinen väkivaltatyön koulutus (v. 2009), lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn avainkouluttajakoulutus (vv. 2011–2012) sekä MOVE!- ohjelma (Motivoiva väkivaltatyö – koulutuskokonaisuus, v. 2011). Kielitaito Suomi

Palveluidemme suurimmat tilaajat sosiaali- ja terveydenhuollon osalta ovat erikoissairaanhoito, lastensuojelu, KELA, sijaishuolto, perhehoidon yksiköt, yksityinen sektori, yritykset ja kunnat, jotka tuottavat esimerkiksi lastensuojelun perhetyön tai ennaltaehkäisevän työn palveluita. Työyhteisöpalveluiden osalta julkisen, kolmannen ja yksityisen alueiden sektorit ovat suhteellisen tasavertaisessa asemassa ostettujen palveluiden osalta.

Toiminnallamme on lakisääteiset luvat, vakuutukset sekä sähköinen asiakastietojärjestelmä (HILKKA-terveydenhuolto). Toimintamme asianmukaisuudesta vastaamme erikoissairaanhoidolle, Kelalle, aluehallintovirastolle ja Valviralle. Koulutuksiemme johdosta olemme Valviran valvonnan alaisuudessa. Kaikessa toiminnassamme asiakkaalla on aina selkeä lainmukainen turva. Palvelumme toteutetaan potilasturvallisuus huomioiden joustavasti ja inhimillisesti, myös tilaajavastuulain mukaiset vastuut täyttäen.