Työnohjaus

Työnohjauspalvelut sisältävät mahdollisuuden tilata työnohjausta yksilöille, työyhteisöille, esimiehille, johdolle sekä perheterapeuttisesti orientoitunut työnohjaus tuki- ja sijaisperheille.

Työnohjaus on oman työn, työn vaatimusten ja toimintatapojen tutkimista, omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä sekä arviointia työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on kehittää ohjattavien vuorovaikutustaitoja, edistää henkilökohtaista kasvua sekä ammatillisia valmiuksia.

Työnohjauksen keskeinen menetelmä on keskustelu ja työnohjaus toteutetaan joko henkilökohtaisesti yksilölle, työryhmälle tai työyhteisölle.

Työnohjaus pyrkii myös lisäämään valmiuksia vastata työn vaatimuksiin, ylläpitää ja edistää työhyvinvointia, auttaa ratkaisemaan ja ennaltaehkäisemään haitallisia ristiriitatilanteita työhön ja yhteisötyöhön liittyen, vähentämään sairaslomia ja työhön liittyvää haitallista uupumusta. Työnohjauksen keskeinen tehtävä on myös työtehtävien ja prosessien selkeytyminen, auttaa työntekijöitä sitoutumaan ja toteuttamaan työn laadukkaasti ja tuottavasti.

Tuki- ja sijaisperheiden työnohjauksen tavoitteena on tukea sijaisperhettä arkielämän hallinnassa ja mahdollisissa kriiseissä selviytymisessä sekä tukea sijaisperheen psyykkistä jaksamista ja hyvinvointia vahvistaen sijaisperheiden omia voimavaroja sekä tarjota paikka, jossa sijaisperhe saa mahdollisuuden keskustella tärkeäksi kokemistaan asioista

Työnohjaus on myös tilanne, jossa voidaan tarkastella sijaisperheen sisäisen, viranomaisten ja biologisten vanhempien vuorovaikutusta. Keskeinen tavoite on työnohjauksella mahdollistaa lapselle tai lapsille normaalin kasvun ja kehityksen olosuhteet tuki- ja sijaisperheessä.

Etukäteen selkeästi määritellyt tavoitteet auttavat kaikissa työnohjauspalveluissa työnohjausta onnistumaan.

Työnohjaustapaamisten hinta:

Yksilöohjaus

85 EUR / 45 min

Pieni ryhmä (2-5 henkilöä)

110 EUR/ 45 min

Suuri ryhmä (yli 6 henkilöä)

150 EUR / 45 min

Vaativa erityisryhmä ja työyhteisö

170 EUR / 45 min

Perheterapeuttisesti orientoitunut työnohjaus sijais- ja tukiperheille

100 EUR/45min

Hintoihin lisätään ALV 24 %. Mahdollisista matkakorvauksista sovitaan erikseen. Hinnat ovat samat myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Tarjoan työnohjaus palveluita tarpeiden mukaan Hämeenlinnassa ja eri puolilla Suomea. Ota yhteyttä, jos tarvitset työnohjauspalveluita koulutetulta ja laajan kokemuksen omaavalta työnohjauksen ammattilaiselta.