Perheterapia

Primaari Oy - perheterapiaPerheterapia on ammatillinen ja tietoinen pyrkimys ja menetelmä tutkia, ymmärtää ja hoitaa perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa ja yksittäisillä perheenjäsenillä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamia vaikeuksia. Perheterapiaa käytetään yksilöä koskevien mielenterveyshäiriöiden hoidossa, vuorovaikutuksellisiksi hahmotettujen ongelmien hoidossa ja selvittelyssä sekä muiden psykoterapiamuotojen tukihoitona.

Perheterapia on aiheellista silloin, kun perheessä ilmenee pulmia, joita ei kyetä yhdessä kohtaamaan tai ratkaisemaan tyydyttävällä tavalla.

Terapiatyöskentely tapahtuu pääosin keskustelemalla yhdessä perheen kanssa tai kahdenkeskisissä yksilötapaamisissa. Keskustelun lähtökohtana voivat olla perheen voimavarat, uusioperheen arki, akuutti kriisi, väkivalta, eron pohdinta, eroaminen, vakava sairastuminen, psyykkiset ongelmat, väkivalta, päihteiden käyttö, lapsettomuus, lapsen syntymä, perheenjäsenen tai lähipiirissä tapahtunut kuolema, perheen kehitysvaiheisiin ja tehtäviin liittyvien kysymysten pohdinta, vanhemmuus, lapset sekä parisuhde.

Perheterapiassa asiakkaana voi olla koko perhe tai osa perhettä, myös vain yksi perheenjäsen. Perheterapiassa tarkastellaan siis myös yksittäisten perheenjäsenten yksilöpsykologiaa perhekokonaisuuden lisäksi.

Perheterapialla pyritään siihen, että ne ajankohtaisen vuorovaikutusverkon rakenteet, jotka ylläpitävät yksilöllistä mielenterveyden häiriötä ja estävät kehityksellisesti rakentavia ratkaisuja, muuttuisivat. Tämä tapahtuu erityisesti tavoittelemalla perheen vuorovaikutuksessa olevia myönteisiä voimavaroja ja mahdollisuuksia.

Terapiakäyntien kesto voi vaihdella yhdestä kerrasta useampaan vuoteen. Terapia suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaiseksi yhdessä hänen kanssaan. Terapiakäynnit voivat rahoittaa esimerkiksi perus-, erikoissairaanhoito-, sosiaalitoimi, työnantajat, Kela, vakuutusyhtiö tai asiakas itse.

Perheterapiatapaamisen hinta

45 min/ 65 euroa

90 min / 115 euroa

Maksusitoumuksella tai palvelusetelillä palveluihin tulevalla lapsipotilaalla ei ole omavastuu osuutta, koska lähettävä ja maksava taho vastaa kaikista lapsipotilaiden kustannuksista.

Hinnat ovat aina ilman ALV:ia, koska terveyspalveluiden ALV on 0%. Mahdollisista matkakorvauksista sovitaan erikseen. Hinnat ovat samat myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Tarjoan psykoterapiapalveluita potilaan tarpeiden mukaan Hämeenlinnassa ja eri puolilla Suomea. Kaikki palvelut on mahdollista saada myös kotiin. Ota yhteyttä, jos tarvitset psykoterapian palveluita ja apua laillistetulta terveydenhuollon ammattilaiselta.