Pariterapia

pariterapiaPariterapia on aiheellista silloin, kun parisuhteessa ilmenee vaikeuksia, joita ei kyetä yhdessä kohtaamaan tai ratkaisemaan tyydyttävällä tavalla. Kommunikointi puolisoiden välillä on voinut vaikeutua, muuttua jatkuvaksi riitelyksi tai loppua kokonaan. Pariterapiaan hakeudutaan usein silloin, kun puolisoista toinen tai molemmat miettivät eroa, parisuhteessa on tapahtunut kriisi, esim. pettäminen tai suhteessa on väkivaltaista käyttäytymistä. Parisuhteen eri vaiheet tai yksilön omat ikääntymis- ja kehityskriisit ovat myös useasti pariterapiaan hakeutumisen taustalla. Yleisin tulosyy on halu saada parisuhde toimimaan paremmin, mutta syynä voi olla myös jokin yksittäinen ongelma tai kriisi parisuhteessa.

Pariterapiassa tutkitaan parisuhteessa olevien henkilöiden aiemmasta ja nykyisestä elämästä nousevien tulkinta- ja toimintatapojen ilmenemistä parin vuorovaikutuksessa. Pariterapiassa tarkastellaan siis myös yksittäisen henkilön yksilöpsykologiaa. Tavoitteena on lisätä yksilön omaa sekä pariskunnan yhteistä ymmärrystä. Eroa harkitseville pariterapia tarjoaa mahdollisuuden pohtia eroamisen ja yhdessä jatkamisen mahdollisuuksia omasta, toisen ja mahdollisten lasten näkökulmasta. Pariterapiaan hakeutumisen keskeinen tavoite on kuitenkin toive ja halu saada parisuhde toimimaan.

Terapiakäyntien kesto voi vaihdella yhdestä kerrasta useampaan vuoteen. Terapia suunnitellaan aina asiakkaan tarpeiden mukaiseksi yhdessä hänen kanssaan.

Terapiakäynnit voivat rahoittaa esimerkiksi perus-, erikoissairaanhoito-, sosiaalitoimi, työnantajat, Kela, vakuutusyhtiö tai asiakas itse.

Pariterapiatapaamisen hinta

45 min/ 65 euroa

90 min / 115 euroa

Hinnat ovat aina ilman ALV:ia, koska terveyspalveluiden ALV on 0%. Mahdollisista matkakorvauksista sovitaan erikseen. Hinnat ovat samat myös iltaisin ja viikonloppuisin.