Pariterapia etusivulle

Pariterapia on aiheellista silloin, kun parisuhteessa ilmenee vaikeuksia, joita ei kyetä yhdessä kohtaamaan tai ratkaisemaan tyydyttävällä tavalla. Kommunikointi puolisoiden välillä on voinut vaikeutua, muuttua jatkuvaksi riitelyksi tai loppua kokonaan. Pariterapiaan hakeudutaan usein silloin, kun puolisoista toinen tai molemmat miettivät eroa, parisuhteessa on tapahtunut kriisi, esim. pettäminen tai suhteessa on väkivaltaista käyttäytymistä. Parisuhteen eri vaiheet tai yksilön omat ikääntymis- ja kehityskriisit ovat myös useasti pariterapiaan hakeutumisen taustalla. Yleisin tulosyy on halu saada parisuhde toimimaan paremmin, mutta syynä voi olla myös jokin yksittäinen ongelma tai kriisi parisuhteessa.