Perheasioiden sovittelu

Perheasiainsovittelu on avioliittolaissa säädetty palvelu, joka on käytettävissä silloin, kun perheessä syntyy ristiriitoja. Perheasiainsovittelua käytetään yleensä silloin, kun avio- tai avopuolisot harkitsevat eroa tai ovat jo päättäneet erota. Sovittelua voidaan soveltaa myös eron jälkeen syntyvien, esimerkiksi lapsen tapaamisiin liittyvien erimielisyyksien ratkaisemiseksi. Tavoitteena on sovittelun keinoin auttaa puolisoita ratkaisemaan perheen ristiriitoja. Sovittelussa kiinnitetään erityistä huomiota lasten asemaan ja tilanteeseen perheessä ja siihen, että lapset voivat säilyttää hyvät suhteet kumpaankin vanhempaansa avio- tai avoeron jälkeen. Sovittelukeskusteluissa voidaan yhdessä pohtia, miten vanhemmat vastaavat tulevaisuudessa lapsen huollosta, miten hänen asumisensa järjestetään ja miten lapsen ja vanhempien yhteydenpito jatkuu. Sovittelussa voidaan myös etsiä ratkaisuja ja käytännön toimintatapoja erilaisiin arkisiin tilanteisiin, jotka tuottavat hankaluuksia, esim. miten vaihtotilanteet hoidetaan sujuvasti tai kuinka lapsen harrastuksiin kuljettamiset järjestetään. Sovittelijat eivät tee päätöksiä vanhempien puolesta eikä tapaamisilla sovitella talousasioita, kuten esim. ositukseen liittyviä asioita.

Perheasioiden sovitteluun osallistuminen on vapaaehtoista ja luottamuksellista. Luottamuksellisuudella tarkoittaa sitä, ettei sovittelija saa ilmaista sivullisille eikä muille viranomaisille sitä, mitä hän sovittelussa on saanut tietoonsa. Sovittelutapaamisia ei kirjata asiakastietoihin ja sovittelijoiden tekemät muistiinpanot hävitetään sovittelun jälkeen. Perheasioiden sovittelija ei saa ilmaista sovittelussa saamiaan tietoja tuomioistuimellekaan, jos sovittelijaa haluttaisiin kuulla todistajana oikeudenkäynnissä. Sovittelijoilla on kuitenkin ilmoittamisvelvollisuus lastensuojelullisissa asioissa.
Sovittelussa syntyneet lasta koskevat sopimukset vanhemmat vahvistuttavat lastenvalvojan luona.
Oman asuinkuntasi järjestämänä perheasioiden sovittelu on maksutonta. Maksuttomasta palvelusta löydät tietoa asuinkuntasi nettisivuilta esim. perheneuvoloissa sovitellaan perheasioita. Primaari Oy:ssa sovittelijat toimivat työparina.

Palveluiden hinta

Sovittelutapaamisen hinta on 150 €/90 min.
Maksusitoumuksella tai palvelusetelillä palveluihin tulevalla ei ole omavastuuta, koska lähettävä ja maksava taho vastaa kaikista kustannuksista.
Hinnat ovat aina ilman ALV:ia, koska terveyspalveluiden ALV on 0%. Hinnat ovat samat myös iltaisin ja viikonloppuisin.