Lastensuojelun palvelut

Lastensuojelun avohuollon palvelumme sisältävät erilaisia palvelumuotoja, jotka suunnitellaan ja toteutetaan tavoitteellisesti silloin, kun perheen omat voimavarat eivät yksin riitä tukemaan lapsen tai nuoren turvallista, normaalia kasvua ja kehitystä. Lastensuojelun palveluitamme ovat eriasteiset perhetyön muodot, kotona tehtävä perhekuntoutus, jälkihuolto, sijais- ja tukiperheiden tukeminen sekä erilaiset, psykologin-, psykoterapeutin- sekä muut lastensuojelun asiantuntijapalvelut.

Tuki suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden ja ongelmien mukaan käsittäen koko perheen tapaamisia sekä lapsen tai nuoren yksilötapaamisia. Avopalveluiden tarkoituksena on edistää tuen tarpeessa olevien lapsen, nuoren ja perheiden vuorovaikutusta, toimintakykyä, psyykkistä- ja sosiaalista kuntoutumista sekä hyvinvointia heidän omassa ympäristössään sekä auttaa löytämään ratkaisuja perheen tai yksittäisen perheenjäsenen ongelmiin.

Ennaltaehkäisevien perhepalveluiden avulla voidaan pyrkiä auttamaan silloin, kun niiden hoitaminen onnistuu yhteisen näkemyksen mukaan vähäisellä esim. kotiin, kouluun tai muuhun ympäristöön vietävällä tuella ja tarvittavalla verkostotyöllä. Ennaltaehkäisevien palveluiden tavoitteena on, ettei lastensuojelun asiakkuutta tarvittaisi ja perhe löytäisi yhdessä muun verkoston kanssa keinoja itse selvitä arjesta normaalien peruspalveluiden turvin.